Eripedagoog

Eripedagoogi põhiline ülesanne lasteaias on laste psüühiliste protsesside (taju, mälu, mõtlemine, tähelepanu) uurimine ja arendamine.

 Lihtsamalt öeldes kujundab eripedagoog lapses oskust tajuda ja tunnetada maailma, tähele panna ja meelde jätta kogetut, mõelda ja arutleda nähtu üle, kuulata teisi ja väljendada ennast mõistetavalt.

Eripedagoogi ülesanded:

  • aitab märgata lapse arengus kõrvalekaldeid ning hindab lapse arengut;
  • nõustab lapsevanemaid ja õpetajaid lapse arengu toetamises;
  • suunab lapse arengut läbi psüühiliste protsesside arendamise;
  • arendab kõne ja kommunikatsioonioskust;
  • toetab sotsiaalsete-, mängu-, tunnetusoskuste kujunemist;
  • kujundab lugemis-ja kirjutamisvalmidust ning matemaatika eeloskusi;
  • kujundab esmaseid õpioskusi ja aitab saavutada kooliküpsust;

Kõikide laste arengus saame eristada sarnaseid arenguetappe. Igas etapis õpib laps uusi oskusi ja lahendab järjest keerukamaid ülesandeid. Siiski on iga lapse areng individuaalne. Aeg-ajalt võib juhtuda, et mõnes valdkonnas on lapse areng eakaaslastest aeglasem.

Kui laps ei ole omandanud mõnda olulist oskust, siis on esmane märkaja ja aitaja lasteaias rühmaõpetaja. Kuid kui laps vajab individuaalsemat lähenemist ja rohkem tähelepanu, siis tuleb appi eripedagoog, kes aitab lapsel oskusi omandada individuaalselt või väikeses grupis. Põhiline arendustöö käib läbi erinevate tegevuste ja mängude. 

Oluline on lapse arengulisi erinevusi varakult märgata ja nendega koheselt tegelema hakata.

Millal aga pöörduda logopeedi poole?

Logopeedi konsultatsioonile tasuks pöörduda kui:

  • kaheaastane laps on kõnetu ja ei saa aru igapäevakõnest;
  • kolmeaastane laps on vähese sõnavara ja ebaselge kõnega;
  • nelja-aastane laps asendab häälikuid (erandiks võib olla veel puuduv R-häälik).

5-aastase lapse kõne sarnaneb häälduselt ja grammatiliselt juba täiskasvanu kõnele!