Üldinfo

Tartu Lasteaias Meelespea on 8 rühma, nendest 1 sõimerühm, 1 liitrühm, 2 sobitusrühma ja 4 aiarühma.

2 rühma paiknevad Ilmatsalu 46 korterelamu I. korrusel. Rühmad loodi 2012. a renoveeritud ja lasteaiaks kohandatud laste taastusravikeskuse ruumidesse.

 Meelespea Lasteaia hoid avati 08.12.2014. a Ilmatsalu 3a. Hoius töötavad 3 rühma  43 -le lapsele. Vaata lähemalt "Meelespea lastehoid."

Lasteaed ja lastehoid on avatud 7.00-18.00.

Tartu Lasteaed Meelespea hoolekogu kinnitatud koosseis 2021/2022. õppeaastaks: Koosseis 2021/2022

Tartu Lasteaed Meelespea arengukava perioodiks 2021-2025

      

Oluline teada!

Lasteaeda vastuvõtt ja sealt väljaarvamine on reguleeritud Tartu Linnavalitsuse määrusega nr 10, 30.06.2015. LVM_Lasteaeda vastuvõtu ja väljaarvamise kord.pdf 

 Lasteaiakoha kasutamine

Lasteaia ja pere suhteid sätestab  hoolekogu poolt kinnitatud ja pedagoogilise nõukogu poolt kooskõlastatud Kodukord LA Meelespea 2015.pdf

Tartu linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste rahastamisel moodustab lapsevanema poolt kaetav osa 15 % Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast kuus ühe lapse kohta. Vt siit!

Lasteaia kohatasu ühes kuus ühe lapse kohta on 20.01.2022. alates 81 eurot.  Lapsevanema osalustasu 2022

Täpsemalt http://www.tartu.ee/et/tartu-linna-munitsipaallasteaiad#lapsevanema-kulud 

Lapsevanemate poolt kaetava osa maksmisest vabastamise kord ja tingimused on sätestatud Tartu Linnavolikogu 22. detsembri 2011. a määruses nr 52.