VISIOON


Lasteaed Meelespea visioon:

Lasteaias on huvitav!

Lasteaed Meelespea põhiväärtused on järgmised:

Turvalisus - Me loome turvalise psühhosotsiaalse ning füüsilise keskkonna lastele ja töötajatele. Hoolime üksteisest.

Koostöö – Me väärtustame koostööd inimestevahelistes suhetes, kõikide sidusgruppide vahel (laps- laps, laps-täiskasvanu, täiskasvanu-täiskasvanu).

Järjepidevus – Me peame tähtsaks iseenda ja laste järjepidevat tasakaalustatud arengut. Me hoiame lasteaia traditsioone.

Loovus – Me hindame kõrgelt loovust, kuna personali, laste ja lastevanemate head mõtted, ideed ning nende elluviimine tagavad lasteaia arengu.

Positiivsus - Positiivne suhtumine paneb meid uskuma oma võimetesse ja ideedesse. Me usume iseendasse ja meie lasteaia edukusse. Positiivsus ja avatus on hoiak, millega suhtume lastesse, kolleegidesse ja lastevanematesse kui ka probleemidesse ning väljakutsetesse.

Tunnistame oma vigu ja õpime nendest.