"Kiusamisest vabaks"  programm

2012. aastast alates on rühmad liitunud "Kiusamisest vabaks" programmiga. 

Kõikide rühmade meeskonnad läbisid Lastekaitse Liidu põhikoolituse "Kiusamisest vaba lasteaed" ja praeguseks on metoodika kasutusele võetud kõigis rühmades.

Mis on "Kiusamisest vabaks!" programm?

• on kiusamist ennetav programm, mida kasutatakse lasteaedades ja koolides sotsiaalsete oskuste õpetamiseks.

• programmi kasutamise õigus on Eestis u 80% lasteaedadest ja u 20% koolidest.

• on välja töötatud Taanis Kroonprintsess Mary Fondi ja Save the Children Denmark koostöös.

• eestvedajaks Eestis on MTÜ Lastekaitse Liit programmi „Kiusamisest vabaks!“ raames.  

• sümbol Sõber Karu rõhutab programmi põhiväärtuseid - sallivust, hoolivust, austust, julgust.

• peab oluliseks heaks kaaslaseks olemist.

• on vastavuses riiklike õppekavadega, seda toetab Haridus- ja Teadusministeerium.

• suurendab ühiskonna teadlikkust ja parendab käitumiskultuuri.

Alates 2007. aastast juhib Save the Children Denmark koostöös Taani kroonprintsessi Mary Fondiga Taani lasteaedades ja algklassides ennetavat kiusamisvastast programmi „Kiusamisest vabaks!“, milles keskendutakse kiusamise ennetamisele 3-10 aastastele laste seas.

Eestis veab Taani eeskujule tuginevat programmi „Kiusamisest vabaks!“ alates 2010. aastast MTÜ Lastekaitse Liit.

Kiusamise ennetamine on vahetult seotud ühiskonnas aktsepteeritavate käitumisnormide ja sotsiaalsete suhete kvaliteediga. Seetõttu on tähtis oluliste väärtushinnangute võimalikult varane õpetamine lastele. Praktilist igapäevast pedagoogilist protsessi on vaja analüüsida, mis eeldab uurimispõhist lähenemist ja head koostööd lasteaia ning kooli personali ja teadlastega. Igapäevases kasvatusprotsessis ilmnevate kogemused juhtumid kaardistatakse. Nende mõtestamise kaudu jõutakse kiusamise tegelike põhjusteni.

Rohkem informatsiooni leiate kodulehelt http://kiusamisestvabaks.ee/

Film „Kätki kütkes – kiindumussuhe“ näitab lapse ja vanema vahelise kiindumussuhte tähtsust ning mõju lapse arengule:
https://peresuhted.ee/katki-kutked-kiindumussuhe-2013/