Lapsuliblikad


Sobitusrühmas Lapsuliblikad on 9 last vanuses 3 – 7a.

Keskkond rühmas on  lapse arengut ja sotsialiseerumist soodustav ning turvaline.

Äratame lastes huvi ümbritseva maailma vastu, soovi ja oskust seda uurida, esitada küsimusi ja iseseisvalt leida vastuseid, õppida mõtlema, analüüsima ning järeldusi tegema. Süvendatud tähelepanu pöörame rühmas muusikaõpetusele ja õppimisele läbi muusika. Õppetegevustes kasutatakse Montessori pedagoogika elemente.

 Lapse iga mõte on oluline!