Lapsuliblikad


Sobitusrühmas Lapsuliblikad on 12 last vanuses 3 – 7a.

Keskkond rühmas on  lapse arengut ja sotsialiseerumist soodustav ning turvaline.

Äratame lastes huvi ümbritseva maailma vastu, soovi ja oskust seda uurida, esitada küsimusi ja iseseisvalt leida vastuseid. Õpime mõtlema, analüüsima ning järeldusi tegema. 

Peame lugu tervislikest eluviisidest: toitume tervislikult ning viibime palju õues. Süvendatud tähelepanu pöörame rühmas muusikaõpetusele ning õppimisele läbi muusika ja loodusrütmide.

 Iga laps on eriline, lapse iga mõte on oluline!