Mesimummud

 

Mesimummude rühmas on 20 last, neist 11 tüdrukut ja 8 poissi. Lapsed on vanuses 3-4 eluaastat. 20st lapsest 15 tulid Mesimummude rühma meie oma maja Õnnetriinude rühmast ja olid tänu sellele juba varasemalt tuttavad. Üks laps alustas lasteaiateed kodust ja ülejäänud hoiust või mõnest teisest rühmast.


Sel õppeaastal peame oluliseks:

  Laste ja lastevanematega koostöö loomist

•   Laste eneseteenindusoskuste omandamist

•   Laste mänguoskuse arendamist 

                                                                                                                  Hommikuring algab alati lauluga:

Tere, tere tore päev, täna käes on ... (nädalapäev).


Mesimummud jälle hoos, küll on lõbus olla koos!


Täna kuulan, täna vaatan, täna mõtlen oma peaga,


hakkama saan ikka ainult sõna heaga.

Mesimummude rühma head kombed:

•   Olen alati sõbralik (jagan oma asju, lohutan ja abistan)

•   Panen asjad oma kohale tagasi

•   Toas kõnnin, õues hullan ja jooksen

 

Õppekava täitmist toetavad erinevad mängud, laulud, liisusalmid, rahvakombed ja õuetegevused.