Mesimummud

 

Mesimummude 2018.a rühma koosseisus on 18 last, nendest 6 on tüdrukud ja 12 on poisid, sh sügisel lisandus meile 2 uut laps. Meie lapsed on vanuses 5-6 eluaastat.


Rühma meelistegevusteks on joonistamine, värvimine, lego klotsidega ja konstruktoritega mängimine. Õues leiab iga puupulk ja rohulible laste poolt kasutust loovas mängus. Arendada püüame laste sotsiaalseid ja enesekohaseid oskusi, omavahelist koostööd.


Rühma õppekäikudel ürituste planeerimisel arvestame lapsevanemate soovide ja ettepanekutega, kaasame lapsevanemaid laste arendustegevustesse.