Mesimummud

 

KESKKOND ÕPETAB!

Mesimummude rühmas käib 21 last. Nendest tüdrukuid on 13 ja poisse 8.

Sellel õppeaastal keskendume laste õpikeskkonnale, et arendada laste suutlikkust teha valikuid ja kavandada oma tegevust

Selle saavutamiseks teeme koostööd lapsevanemate, kolleegide ja eriala spetsialistidega. Meie rühma lapsed on aktiivsed, rõõmsameelsed ning uudishimulikud :)

TÄHELEPANU PÖÖRAME:

●     Peame lugu tervislikest eluviisidest – toitume tervislikult ning viibime palju õues.

●     Oleme oma tegemistes positiivsed: uurime ja avastame nii toas kui õues.

●     Oleme avatud ja hoolivad nii üksteise kui ka ümbritseva suhtes.

2022/2023 ÕPPEAASTA EESMÄRK:

 *Õpikeskkond soodustab laste suutlikkust teha valikuid ja kavandada oma tegevust*

Eesmärgi saavutamiseks loome erinevaid keskkondi rühmaruumi ning käime õppekäikudel, uurime ja avastame oma ümbrust.