Mesimummud

 

Mesimummude 2019.a rühma koosseisus on 18 last, nendest 7 on tüdrukud ja 11 on poisid. Meie lapsed on vanuses 6-7 eluaastat.

Rühma meelistegevusteks on joonistamine, meisterdamine, lego klotsidega ja konstruktoritega mängimine. Õues leiab iga puupulk ja rohulible laste poolt kasutust loovas mängus. Arendada püüame laste sotsiaalseid ja enesekohaseid oskusi ning omavahelist koostööd.

Rühma õppekäikudel, ürituste planeerimisel arvestame lapsevanemate soovide ja ettepanekutega ning kaasame lapsevanemaid laste arendustegevustesse.