Lepatriinud


Meie rühmas on 21 last ja me oleme 3-5 aastased. Meid on 9 tüdrukut ning 12 poissi. 

Meie päevad algavad hommikuringi salmiga:

TERE, TERE, VÄIKSED TRIINUD,

OLEME KÕIK LEPATRIINUD,

USINAD JA LÕBUSAD TÄPILISED PUTUKAD.

LEPATRIINU, LENDA SA,

KÕIKI LAPSI TERVITA: „TERE, SÕBER!” 

Sellel õppeaastal:

        Pöörame tähelepanu laste sotsiaal- emotsionaalsete oskuste, eneseregulatsiooni ja iseseisvuse arendamisele koostöös lapsevanemate, muusika-ja liikumisõpetaja ning logopeediga.

        Väärtustame tervislikke eluviise, loodushoidu, hoolivust, positiivset õhkkonda ja rõõmu ühistest töödest/tegemistest.

        Edendame avastus- ja õuesõppel ning koostööl põhinevate õppimisharjumuste kujundamist. 

Meie tüdrukud armastavad kodu- ja nukumänge ning raamatuid, poisid konstrueerivad, ehitavad ning mängivad autodega. 

OLEME ENERGILISED JA TEOTAHTELISED! 

Üks laps vajab õppekeele omandamise toetamist, kuna tema kodune keel on hindi keel.