Lepatriinud

TERE, TERE, VÄIKSED TRIINUD,
OLEME KÕIK LEPATRIINUD.
USINAD JA LÕBUSAD,
TÄPILISED PUTUKAD.
LEPATRIINU LENDA SA,
KÕIKI LAPSI TERVITA ,,TERE, SÕBER!"

Meie rühmas on 20 last. Lepatriinusid on rühmas 9 tüdrukut ning 11 poissi. Üks laps on Ukrainast, tema kodune keel on ukraina keel. Vajadusel suhtleme vene keeles. Ühe lapse kodune keel on hindi keel. Mõlemad vajavad õppekeele omandamise toetamist.
Oleme julged, tegutsemishimulised ja laia silmaringiga lapsed, kes tahavad igal võimalusel oma teadmisi ja kogemusi teistega jagada. Miinuseks on see, et oleme väga-väga valjuhäälsed, ning meile tuleb sageli vaiksemat rääkimist meelde tuletada.

Õppeaastal 2022/23 on meie põhitähelepanu pööratud laste sotsiaalsete oskuste, käitumise ja iseseisvuse arendamisele koostöös lapsevanemate, rühma õpetajate, muusika- ja liikumisõpetaja, eripedagoogi ning psühholoogiga. Igapäevaste tegevustega toetame lastes hoolivuse, loovuse ja koostööoskuse Kujunemist. Valmistume kooliks!
Väärtustame tervislikke eluviise, loodushoidu, positiivset õhkkonda ja rõõmu ühistest töödest/tegemistest. Edendame avastus- ja õuesõppel põhinevate õppimisharjumuste omandamist.
Meie tüdrukud armastavad värvipilte värvida, poisid eelistavad jooksu-, ralli- ja ehitusmänge.
Vastavalt ealisele arengule vajame ja otsime füüsilist kontakti ning sellest lähtuvalt oli
meie selleaastase teadmistepäeva tarkusetera “Tark sõdib sõnadega, rumal rusikatega”.