Lauluritsikad


Lauluritsikate rühmas käib alates 2018. aasta sügisest 20 last, neist 11 tüdrukut ja 9 poissi. Laste vanus jääb 2-4 eluaasta vahele. Oleme koos noorema aiarühmana esimest aastat.

Laste meelistegevusteks on loovmängud, rollimängud ja erinevad liikumismängud õuealal. Läbi mänguliste tegevuste suuname lapsi tunnetama ümbritsevat elu ning ise tegutsema. Sellel õppeaastal pöörame suuremat tähelepanu laste eneseteenindamisoskuste omandamisele ja laste omavahelistele suhetele- hoolivale käitumiskultuurile. Peame tähtsaks koostööd lapsevanematega, arvestame nende ettepanekutega ja ideedega.

RÜHMA   REEGLID:

*Olen sõbralik, siis on ka teised minuga sõbrad

*Olen viisakas, teretan ja lehvitan, palun ja tänan

*Toas kõnnin, õues jooksen

*Mängu lõppedes korrastan mängukoha

RÜHMA MOTO: Läbi mängu isetegijaks!