Siniliblikad

Iga hommik algab lauluga:
Hommik on käes,
möödunud öö.
Tõusen koos päikesega,
tere uus päev.
Täna tahan kindlasti,
rõõmustada kedagi.

Siniliblikate rühm on sobitusrühm, kus osa lapsi vajavad eesti keele kommunikatsioonivõime (suulise ja kirjaliku kõne loome- ja mõistmisoskus), sotsiaalsete oskuste ja/või tunnetustegevuse (taju, mälu, mõtlemine, tähelepanu) arendamist. Käesoleval sügisel on rühmas kokku 10 last, kellest viiel on emakeeleks vene keel. Siniliblikate rühma lapsed on vanuses 2 – 7 eluaastat.
Planeerimine ja tegevuste läbiviimine on rühmas paindlik. Planeeritud õppe- ja kasvatustegevuste aluseks on riiklik õppekava, lasteaia õppekava ja Tervist Edendav Lasteaia tegevuskava. Siniliblikate rühm liitus projektiga “Kiusamisest vaba lasteaed” 2013. aasta sügisel.
Soovime, et lapsed oleksid õppetegevuses uurijad ning õppimine toimuks põhinedes laste loomupärasele uudishimule.

Meie rühma reeglid:

·         Otsas mäng, ma pole lohe, panen asjad kokku kohe.
·         Vaikselt kõnnin üle toa, õues saan ma jooksuloa.
·         Enne sööki alati, pesen käsi seebiga.
·         Siis, kui käes on unetukk, olen voodis vait kui sukk.
·         Räägin vaikse häälega, siis on parem kuulata.
·         Olen viisakas ja kraps, siis mul sõbraks iga laps.
·         Tere-tere ütlen sulle, tere-tere ütle mulle!