Siniliblikad


Siniliblikate rühma lapsed on vanuses 3 – 7 eluaastat. Käesoleval sügisel on rühmas kokku 10 last. Lisaks on rühma koosseisus ka 5 Ukraina (UK) last.

Siniliblikate rühm on sobitusrühm, kus osa lapsi vajavad lisatuge kommunikatsioonivõime (suulise ja kirjaliku kõne loome- ja mõistmisoskus), sotsiaalsete oskuste ja/või tunnetustegevuse (taju, mälu, mõtlemine, tähelepanu) arendamisel. 

Planeeritud õppe- ja kasvatustegevuste aluseks on riiklik õppekava, lasteaia õppekava, lasteaia ja Tervist Edendav Lasteaia ning Kiusamisest Vabaks Lasteaia tegevuskavad. 

Planeerimine ja tegevuste läbiviimine on rühmas paindlik. Püüame kinni pidada sellest, et iga alarühmaga saaks nädala jooksul läbitud ettenähtud tegevuste liigid ning lapsed omandaksid eakohased oskused ja teadmised. 

Soovime, et lapsed oleksid õppetegevuses uurijad ning õppimine toimuks põhinedes laste loomupärasele uudishimule.


Iga hommik algab lauluga:

„Hommik on käes,

möödunud öö.

Tõusen koos päikesega,

tere uus päev.

Täna tahan kindlasti,

rõõmustada kedagi.“

 

Meie rühma reeglid:

·         Otsas mäng, ma pole lohe, panen asjad kokku kohe.

·         Vaikselt kõnnin üle toa, õues saan ma jooksuloa.

·         Enne sööki alati pesen käsi seebiga.

·         Siis, kui käes on unetukk, olen voodis vait kui sukk.

·         Räägin vaikse häälega, siis on parem kuulata.

·         Olen viisakas ja kraps, siis mul sõbraks iga laps.

·         Tere-tere ütlen sulle, tere-tere ütle mulle!