Õnnetriinud

 

Õnnetriinude rühm on sõimerühm, kus käib 16 last - 10 on poissi ja 6 tüdrukut. Vanus 1.8-3 aastat.

Meie oleme LA Meelespea kõige väiksemad lapsed.

Meie peame oluliseks ja pöörame suuremat tähelepanu: 

·         Laste ja lastevanematega tutvumist, nende sujuvat kohanemist lasteaiaga.

·         Toetame lapse iseseisvat toimetulemist vastavalt eale ja eneseteenindusoskuste omandamist.

·         Loome ja pakume lastele erinevaid situatsioone eneseväljendus- ja suhtlemisoskuse arendamiseks.

·         Õuesõppe raames äratame lapses huvi looduse vastu läbi vaatlemise, uurimise, kogemise

·         Lapse mitmekülgsele ja järjepidevale arengule kodu ja lasteasutuse koostöös.

·         Soodustame laste omavahelist sõnalist suhtlemist ja teineteisest hoolimist

·         Peame lugu tervisest- toitume tervislikult, matkame, õpime ja liigume palju õues