Õnnetriinud

 

KOLLASED ME OLEME

MUSTI TÄPPE KANNAME

HÄSTI PALJU MÄNGIME

MÄNGIDES ME ÕPIME

VÄSIDES ME PUHKAME

JA SIIS JÄLLE JOOKSEME

Õnnetriinud on Meelespea lasteaia sõimerühm. Meil käib 16 last, kelle vanus jääb vahemikku 2-3 aastat. Toetame ja arvestame iga lapse individuaalsusega.  

Õppeaastal 2023/24 peame oluliseks:

· Laste ja lastevanematega tutvumist, nende sujuvat kohanemist lasteaiaga.

· Toetame lapse iseseisvat toimetulemist vastavalt eale ja eneseteenindusoskuste omandamist.

· Loome ja pakume lastele erinevaid situatsioone eneseväljendus- ja suhtlemisoskuse arendamiseks.

· Õuesõppe raames äratame lapses huvi looduse vastu vaatlemise, uurimise, kogemise kaudu.

· Soodustame laste omavahelist sõnalist suhtlemist ja teineteisest hoolimist.