Õnnetriinud

 

KOLLASED ME OLEME

MUSTI TÄPPE KANNAME

HÄSTI PALJU MÄNGIME

MÄNGIDES ME ÕPIME

VÄSIDES ME PUHKAME

JA SIIS JÄLLE JOOKSEME

Õnnetriinude rühmas käib 16 last, neist 6 poissi ja 10 tüdrukut. Laste vanus jääb 2 -3 eluaasta vahele. Toetame ja arvestame iga lapse individuaalsusega.

Õppeaastal 2019/20 peame oluliseks:

·         Laste ja lastevanematega tutvumist, nende sujuvat kohanemist lasteaiaga.

·         Toetame lapse iseseisvat toimetulemist vastavalt eale ja eneseteenindusoskuste omandamist.

·         Loome ja pakume lastele erinevaid situatsioone eneseväljendus- ja suhtlemisoskuse arendamiseks.

·         Õuesõppe raames äratame lapses huvi looduse vastu läbi vaatlemise, uurimise, kogemise.

·         Soodustame laste omavahelist sõnalist suhtlemist ja teineteisest hoolimist