Maipõrnikad

 

ILUS HOMMIK! TERE,TERE!

KOOS ON MAIPÕRNIKATE PERE.

TERE, POISID! TERE, PLIKAD!

TERE LÜHIKESED, PIKAD!

PÄEV MEIL ALGAB IMELINE

(ESMASPÄEVA) NIMELINE.

...sellise tervitussalmiga algab iga päev Maipõrnikate rühma hommikuring. Meie rühmas mängivad ja koguvad üheskoos teadmisi kahe – kuni seitsmeaastased lapsed. Erivanuseliste laste ühine õpi- ja kasvukeskkond suunab vanemaid lapsi hoolitsema, vastutama, olema eeskujuks käitumiskultuuri ja teadmiste poolest. Nooremad lapsed jälgivad suuremate laste mängu, omavahelist suhtlemist ning koostöö- ja õpioskusi, asudes tasapisi nähtut ise jäljendama. Üheskoos loome me üksteist toetava ja heatahtliku õhkkonna, mis võimaldab mitmekülgsemat suhtlust, kasvatab nii nooremate kui ka vanemate laste tolerantsust ning abi- ja koostöövalmidust.

             Õpetajatena arvestame erivanuseliste laste rühmas tegevuste planeerimisel paindlikkust, mängulisust ning laste huvisid. Õppe- ja kasvatustegevuste planeerimisel lähtume erinevate valdkondade omavahelisest lõimingust, soovides pakkuda lapsele mitmekesist ning vahelduvat õpikeskkonda. Sellel õppeaastal jätkub aastateema – REIS ÜMBER EESTIMAA- UURI, MÄRKA, AVASTA!   Sel õppeaastal püüame käsitleda õppeaasta teemasid aastaringiga seonduvalt. Vaatleme nähtuste kordumist looduses ja ajas ning tutvume erinevate seaduspärasustega. Eriline rõhk on praktilistel katsetel, mille tarbeks valmis rühmas eraldi tegevuskeskusena loomingunurk, kus saame avastamise ja kogemuste kaudu teada, miks mingid nähtused toimuvad kindla mustri või rütmiga (miks lehed muudavad värvi? Kuidas maitseb laim? Miks peab kandma kiivrit? (katse toore muna ja kiivriga) jpm. Õpetajatena lähtume tegevuste planeerimisel rahvusmustrite, sümboolika, vanarahva mängude, uskumuste ja traditsioonide lõimimisest õppe- ja kasvatustegevustesse. Õpime tundma enda lähiümbrust ja korraldame loodusesse huvitavaid õpi- ja avastusretki.

 

Õppe- ja kasvatustöös lähtume alati lapsest ja üheskoos nendega panime kirja Maipõrnikate rühma reeglid:

… et kõigil oleks hea olla:

  1. Olen hooliv ja eeskujulik kaaslane!
  2. Kasutan võlusõnu (Tere! Head aega! Palun! Aitäh! Palun vabandust! jne)
  3. Olen hea kuulaja!
  4. Hoian ja loon korda!