Maipõrnikad


ILUS HOMMIK! TERE,TERE!

KOOS ON MAIPÕRNIKATE PERE.

TERE, POISID! TERE, PLIKAD!

TERE LÜHIKESED, PIKAD!

PÄEV MEIL ALGAB IMELINE

(ESMASPÄEVA) NIMELINE.

 

Maipõrnikate rühmas on 14 last, 6 poissi ja 8 tüdrukut. Meie rühmas mängivad ja koguvad üheskoos teadmisi kahe – kuni seitsmeaastased lapsed. Sobitusrühmas käivad teiste lastega koos erivajadusega lapsed. Suureks eeliseks on laste väiksem arv rühmas. Erivanuseliste laste ühine õpi- ja kasvukeskkond suunab vanemaid lapsi hoolitsema, vastutama, olema eeskujuks käitumiskultuuri ja teadmiste poolest. Nooremad lapsed jälgivad suuremate laste mängu, omavahelist suhtlemist ja koostöö- ja õpioskusi, asudes tasapisi nähtut ise jäljendama ning seejärel kasutama.

Õpetajatena arvestame erivanuseliste laste rühmas tegevuste planeerimisel paindlikkust, mängulisust ning laste huvisid. Õppe- ja kasvatustegevuste planeerimisel lähtume erinevate valdkondade omavahelisest lõimingust, soovides pakkuda lastele mitmekesist ning vahelduvat õpikeskkonda. Sellel õppeaastal jätkame aastateemaga – "ÜKS PUTUKAS LÄKS RÄNDAMA JA LOODUSTARKUST KORJAMA."

Käesoleval õppeaastal pöörame suurt tähelepanu sõbraliku õhkkonna ja turvalise keskkonna loomisele. Peame oluliseks koostegutsemist ja selle väärtustamist. Eesmärk on õpetada lastele koostööoskusi, et tekiks kokkukuuluvus tunne.

Avastame koos muutusi looduses: tunnetame vihma, tuult, päikest ja külma; katsume ja vaatleme lehti, lilli ja puid; tutvume sipelgate, mesilaste, mardikatega. Avastame õues olemise rõõmu iga ilma ja aastaajaga.

Julgustame igat Maipõrnika poissi ja tüdrukut hoolivalt ja viisakalt käituma. Läbi mängu õpime eluks vajalikke oskusi. Panustame üheskoos selle nimel, et lasteaias on kõigil hea ja huvitav olla.