Maipõrnikad


TERE MINU JALAD,

KÄED JA PEA!

TERE MINU SÕBER HEA!

TERE MÄNGUASJAMÄED,

TÄNA TULEB TORE PÄEV!


Maipõrnikate rühmas on 14 last, 8 poissi ja 6 tüdrukut.  Meie rühmas mängivad ja koguvad teadmisi kolme- kuni seitsmeaastased lapsed koos erivajadustega lastega. Suureks eeliseks on laste väiksem arv rühmas. 

Erivanuseliste laste ühine õpi- ja kasvukeskkond suunab vanemaid lapsi hoolitsema, vastutama, olema eeskujuks käitumiskultuuri ja teadmiste poolest. Nooremad lapsed jälgivad suuremate laste mängu, omavahelist suhtlemist ja koostöö- ja õpioskusi, asudes tasapisi nähtut ise jäljendama ning seejärel kasutama.

Õpetajatena arvestame erivanuseliste laste rühmas tegevuste planeerimisel paindlikkust, mängulisust ning laste huvisid. Õppe- ja kasvatustegevuste planeerimisel lähtume erinevate valdkondade omavahelisest lõimingust, soovides pakkuda lastele mitmekesist ning vahelduvat õpikeskkonda. Sellel õppeaastal jätkame aastateemaga – "TARGAKS LUGUDEGA”

Käesoleval õppeaastal kogume erinevaid tarkuseteri läbi projektide. Projektipõhine planeerimine võimaldab olla paindlik, lähtuvalt lastest teha korrektiive tegevustes ning metoodikas.