Maipõrnikad

Maipõrnikad alustavad hommikuringi luuletusega:


PANEN OMA JALAD KOKKU,
TÕSTAN KÄED PÕLVELE.
SEISAN SIRGE SELJAGA,
VAATAN, KUULAN HOOLEGA.
OLEN VÄGA TUBLI LAPS,
ÕPIN KÕIKE KRIPS JA KRAPS.


Maipõrnikate rühmas on 14 last, 6 poissi ja 8 tüdrukut. Meie rühmas mängivad ja koguvad teadmisi kolme- kuni seitsmeaastased lapsed koos erivajadustega lastega. Suureks eeliseks on laste väiksem arv rühmas.

Erivanuseliste laste ühine õpi- ja kasvukeskkond suunab vanemaid lapsi hoolitsema, vastutama, olema eeskujuks käitumiskultuuri ja teadmiste poolest. Nooremad lapsed jälgivad suuremate laste mängu, omavahelist suhtlemist ja koostöö- ja õpioskusi, asudes tasapisi nähtut ise jäljendama ning seejärel kasutama.

Õpetajatena arvestame erivanuseliste laste rühmas tegevuste planeerimisel paindlikkust, mängulisust ning laste huvisid. Õppe- ja kasvatustegevuste planeerimisel lähtume erinevate valdkondade omavahelisest lõimingust, soovides pakkuda lastele mitmekesist ning vahelduvat õpikeskkonda. Sellel õppeaastal aastateema on "TARTU LUGUDE ILU JA VÕLU.”

Käesoleval õppeaastal kogume erinevaid tarkuseteri läbi projektide. Projektipõhine planeerimine võimaldab olla paindlik, lähtuvalt lastest teha korrektiive tegevustes ning metoodikas.