PääsusabadPÄÄSUSABADE RÜHMA ISELOOMUSTUS

Pääsusabade rühmas on 22 last, neist 14 tüdrukut ja 8 poissi. Lapsed on vanuses 6-7 aastat. Meie rühma lapsed
on õpihimulised ja uudishimulikud. Lapsed oskavad teistega arvestada, teha koostööd, luua sõprussuhteid ja
neid hoida. Nad tegutsevad iseseisvamalt, algatavad mänge ja tegevusi, arendades mängu sisu. Tüdrukud
mängivad meelsamini rolli- ja loovmänge, joonistavad ja laulavad. Poisid mängivad rohkem lego- klotsidega
ja osalevad ehitusmängudes. Tänu „Kiusamisest vaba“ metoodikale on lapsed teiste vastu hoolivamad ja
saavad aru teiste tunnetest. Õuetegevustest meeldib neile uurida luupidega putukaid, riisuda lehti ja kaevata
liivakastis.

Pääsusabade hommikuring algab lauluga:
Tere, tere tore päev, täna käes on esmaspäev.
Pääsusabad jälle hoos, küll on lõbus olla koos.
Täna kuulan, täna vaatan, täna mõtlen oma peaga.
Hakkama saan ikka ainult sõna heaga.

Pääsusaba rühma head tavad:
1. Olen viisakas ja viks, kõiki rõõmsalt
tervitan.
2. Räägin vaikse häälega, siis on parem
kuulata.
3. Vastamiseks tõstan käe, järjekorrast lugu
pean.
4. Olen sõbralik ja kraps, siis mu sõbraks iga
laps.
5. Mängin rahulikult toas, õues saan ma
jooksuloa.
6. Lõppes mäng, ma pole lohe, panen asjad ära
kohe.
7. Lillest-rohust lugu pean, linnud-loomad
sõbrad head.
8. Laua taga, laua taga me ei aja jutuvada,
söögilauas söön ja joon, pärast nõud ka ära
toon.
9. Kui kätte jõudnud unetukk, siis ma olen vait
kui sukk.
10. Kus häda näed laita, seal tule ja aita.