Pääsusabad


Pääsusabade rühmas on 20 last, neist 9 tüdrukut ja 11 poissi. Üks poiss on ukrainlane. Lapsed on vanuses 4-5 aastat, üks poiss on 3-aastane. Meie rühma lapsed on väga aktiivsed ning pidevas liikumises ja tegevuses. Nad on uudishimulikud ja neil on suur soov uute teadmiste järele. Osadel lastel on tekkinud huvi tähtede ja arvutamise vastu. Oma tegevusi planeerides on nad juba iseseisvamad, jäljendavad palju täiskasvanute tegevusi. Lastele meeldib konstrueerida, mängida rolli- ja võistlusmänge. 

Meie eesmärgiks on laste omavaheliste suhete arendamine läbi loovmängude ja muinasjuttude. 

Püüame luua rühmas positiivse, usaldusliku ja loova õhkkonna. 

Peame lugu tervisest, toitume tervislikult ja liigume palju õues.

 Õppekava täitmist toetavad huvitavad õppekäigud ja tihe koostöö peredega.


Pääsusabade hommikuringi alustame salmiga: 

Tere, tere tore päev, täna käes on esmaspäev.

Pääsusabad jälle hoos, küll on lõbus olla koos.

Täna kuulan, täna vaatan, täna mõtlen oma peaga.

Hakkama saan ikka ainult sõna heaga.

 

Pääsusaba rühma head kombed:

1. Kus häda näed laita, seal tule ja aita.

2. Olen sõbralik ja kraps, siis mu sõbraks iga laps.

3. Räägin vaikse häälega, siis on parem kuulata.

4. Lõppes mäng, ma pole lohe, panen asjad ära kohe.

5. Mängin rahulikult toas, õues saan ma jooksuloa.