Pääsusabad


Tere, tere tore päev, täna käes on esmaspäev,
Pääsusabad jälle hoos, küll on lõbus olla koos.
Täna kuulan, täna vaatan, täna mõtlen oma peaga.
Hakkama saan ikka ainult sõna heaga.

Pääsusabade rühmas on 20 last, neist 13 tüdrukut ja 7 poissi. Lapsed on vanuses 5-6 aastat. Lapsed armastavad fantaseerida, konstrueerida, katsetada ja uurida. Meelsamini mängitakse loovmänge (onnide ehitamine), liikumismänge ja rollimänge. Lapsed naudivad rühma kuulumist ja eakaaslaste seltsi ning ühistegevust. Teevad eesmärgi saavutamiseks juba koostööd, jagavad ja vahetavad asju sõbralikult. Suurt huvi pakuvad ka mõistatused, sõnamängud ja dramatiseeringud. Lapsed on teiste vastu hoolivamad ja saavad aru teiste tunnetest.
Meie rühma head kombed on kooskõlastatud laste ja lastevanematega:

1. Kus häda näed laita, seal tule ja aita.
2. Olen sõbralik ja kraps, siis mu sõbraks iga laps.
3. Räägin vaikse häälega, siis on parem kuulata.
4. Lõppes mäng, ma pole lohe, panen asjad ära kohe.
5. Mängin rahulikult toas, õues saan ma jooksuloa.

2019-2020 õppeaastal peame oluliseks:
*  Käitumiskultuuri saavutamist, kus lapsed hoolivad üksteisest ja julgevad kaitsta kaaslast.
* Eesmärkide seadmist ja nende elluviimist, alustatud tegevuse lõpetamist.
* Heade sõprussuhete sõlmimist, kompromisside saavutamist.
* Hoolivuse arendamist ümbritseva keskkonna vastu läbi õuesõpe.
* Mängudes ja tegevustes reeglite aktsepteerimist.
* Probleemsete olukordade lahendamist verbaalselt ja vastutamist oma tegevuse eest.