Pääsusabad


Pääsusabade hommikuring algab salmiga:

Tere, tere tore päev, täna käes on esmaspäev.

Pääsusabad jälle hoos, küll on lõbus olla koos.

Täna kuulan, täna vaatan, täna mõtlen oma peaga.

Hakkama saan ikka ainult sõna heaga.
 
Pääsusabade rühmas on 19 last, neist 8 tüdrukut ja 11 poissi. Lapsed on vanuses 5-6 aastat, sh kaks poissi on 4-5 aastased. Tüdrukud õpivad läbi kodumängude lauakatmist, rollimänge, toitlustamist. Poiste meelistegevuseks on konstrueerimine ja sportlikud mängud. Lapsed armastavad fantaseerida, katsetada ja uurida. Lapsed naudivad rühma kuulumist ja eakaaslaste seltsi ning ühistegevust.

Eesmärgi saavutamiseks tehakse koostööd: lapsed jagavad ja vahetavad asju sõbralikult. Suurt huvi pakuvad mõistatused, värvipiltide värvimine, meisterdamine, legodega mängimine. Lapsed on teiste vastu hoolivad ja saavad aru teiste tunnetest.

Kasutame  kiusamisvastast programmi ,,Kiusamisest vabaks“. Meie põhiväärtuseks on hoolivus, mis kajastub kõigis meie tegevustes. Rühma tugevuseks on erinevad käelised tegevused, milles väljendub iga lapse omapära ja loovus. Õpetame ise ja õpime kaaslastelt.