Pääsusabad


Pääsusabade rühmas käib 20 last, neist 13 tüdrukut ja 7 poissi. Lapsed on vanuses 4-5 aastat.

Tüdrukud ja poisid on väga uudishimulikud ja liikuvad. Tärkav fantaasiajõud motiveerib lapsi maailma tundma õppima ja seda mängus imiteerima.  Lastel on huvi erinevate mänguliikide vastu. Neile meeldib konstrueerida ja katsetada, kasutades selleks nii reaalseid esemeid, kui ka objekte ümbritsevast keskkonnast. Suurt rõõmu pakuvad erinevad jäljendamist nõudvad rahvalikud sõna- ja liikumismängud.  Laulmine on meie laste igapäevane meelistegevus.

Hommikuringi alustame rühmalauluga:

Tere, tere tore päev, täna käes on esmaspäev.

Pääsusabad jälle hoos, küll on lõbus olla koos.

Täna kuulan, täna vaatan, täna mõtlen oma peaga.

Hakkama saan ikka ainult sõna heaga.

Õppetegevused toimuvad lõimitult – tegevuse jooksul puutume kokku kõikide ainevaldkondadega. Päeva jooksul mängime, käime õues, avastame maailma ja puhkame.

2018/2019. õppeaastal peame oluliseks:

·         Probleemide lahendamist, mängudesse küsimist ja kokkulepete saavutamist kaaslasega verbaalselt ja iseseisvalt.

·         Positiivsete käitumisharjumuste kujundamist ja täiskasvanute sõnaliste korralduste täitmist.

·         Oma käitumise ja emotsioonide reguleerimist täiskasvanu abiga.

·         Kokkulepete aktsepteerimist ja täitmist.

Pääsusaba rühma kokkulepped:

·         Toas kõnnin, õues jooksen.

·         Olen sõbralik ja viisakas.

·         Rühmas räägin vaikse häälega.

·         Asetan asjad omale kohale.

·         Kuulan kaaslast ja ootan oma järjekorda.