Liikumine

2-aastane
- Sooritab harjutusi aktiivselt ja entusiastlikult.
- Liigub õpetaja juhendamisel ohutult.
- Ronib ning roomab üle ja läbi väikeste takistuste.
- Kõnnib piiratud pinnal.
- Säilitab kõndides ja joostes sihi.
- Hüpitab käes palli ning jälgib selle suunda.
- Mängib koos juhendaja ning kaaslastega kõnni- ja jooksumänge.
- Sooritab ettenäitamise ja juhendamise järgi asendeid ja liikumisi.
- Jookseb veereva vahendi (palli, rõnga) järel.
- Istub kelgul ja hoiab tasakaalu mäest laskudes.
- Kasutab liikudes rütmipille juhendaja abil.
- Sobitab juhendaja abil liikumist muusika järgi.
- Mängib vabamängus iseseisvalt.