Liikumine


2-aastane laps

1. Sooritab harjutusi aktiivselt ja entusiastlikult.
2. Liigub õpetaja juhendamisel ohutult.
3. Ronib ning roomab üle ja läbi väikeste takistuste.
4. Kõnnib piiratud pinnal.
5. Säilitab kõndides ja joostes sihi.
6. Hüpitab käes palli ning jälgib selle suunda.
7. Mängib koos juhendaja ning kaaslastega kõnnija jooksumänge.
8. Sooritab ettenäitamise ja juhendamise järgi asendeid ja liikumisi.
9. Jookseb veereva vahendi (palli, rõnga) järel.
10. Istub kelgul ja hoiab tasakaalu mäest laskudes.
11. Kasutab liikudes rütmipille juhendaja abil.
12. Sobitab juhendaja abil liikumist muusika järgi.
13. Mängib vabamängus iseseisvalt.

Meie lastehoius on nii ülemise korruse rühmas kui ka alumise korruse rühmas kaks suurt ruumi, mis soodustab laste liikumist.