Mina ja keskkond

Millised teadmised võiksid olla väikelapsel ümbritsevast keskkonnast?

2-aastane laps:

Ütleb vastuseks nime küsimisele oma eesnime.
Väljendab küsimisel enda äratundmist peeglis või fotol.
Osutab oma lasteaiale, mängukaaslastele, õpetajatele.
Osutab või kirjeldab, kus on rühma mängu-, magamis- ja söögikoht ning pesemisruum ja WC.
Matkib täiskasvanu eeskujul enimtuntud elukutsete tegevust
Paneb täiskasvanu eeskujul asjad õigesse kohta.
Matkib lihtsaid töövõtteid (nt nuku toitmine).
Peseb ja kuivatab täiskasvanu abiga käsi ja nägu.
Osutab küsimisel hammaste hooldamiseks vajalikele vahenditele (hambahari ja hambapasta).
Osutab küsimisel erinevatele toiduainetele
Osutab küsimisel peale, kätele, jalgadele, silmadele, suule, ninale, kõrvadele.
Osutab küsimisel maanteel sõitvatele autodele, bussidele.
Täiskasvanu meeldetuletamisel järgib kokkulepitud reegleid (nt räägime vaikse häälega).
Osutab küsimisel teravale esemele, mis võib haiget teha.
Täiskasvanu meeldetuletamisel jätab ära minnes hüvasti (lehvitab).
Mõistab endale suunatud keeldude tähendust, muutes täiskasvanu juuresolekul neile vastavalt oma käitumist (loobudes tegevuse algatamisest).
Osutab või ütleb küsimisel oma sõbra nime.
Lohutab täiskasvanu eeskujul haiget saanud mängukaaslast.
Nimetab küsimisel oma perekonna liikmeid ja loomi.
Leiab loodusest ja pildilt puu, lille ja seene.
Nimetab tuntumaid koduloomi (nt kass, koer).
Leiab mänguasjade seast ja pildilt jänese.
Osutab küsimisel looma erinevatele kehaosadele (pea, saba, käpad).
Osutab küsimisel linnule, putukale, kalale ja konnale.
Osutab küsimisel veele, lumele.
Osutab küsimisel liivale, kividele, mullale
Osutab küsimisel puule, lillele, murule.
Osutab küsimisel Päikesele.
Matkib täiskasvanu eeskujul liigutuste ja häälega erinevaid ilmastikunähtusi (nt vihmasadu, tuule puhumist).
Teeb täiskasvanu eeskujul lihtsaid töid looduses (lindude toitmine, puuokste korjamine).
Viskab täiskasvanu eeskujul prahi prügikasti.