Üldoskused


Teisel eluaastal toimuvad lapse arengus tormilised muutused. Kõige silmatorkavamad on need väikelapse kehalises arengus. Ta teeb oma esimesi samme ning hakkab seejärel aina rohkem ja osavamalt liikuma, jooksma, ronima ning hüppama; areneb silma ja käe koostöö. Teine märgatav muutus lapse arengus on tema kõne kiire edenemine esimestest sõnadest paari–kolmesõnaliste lauseteni.
Intellektuaalne ja keeleline areng võimendavad teineteist: keele arenguks on vaja teatud intellektuaalse arengu taset, keeleline areng soodustab aga omakorda vaimset arengut. Suured muutused on ka sotsiaalses arengus: imikust saab väike enesekindel laps, kes tahab suhelda, osaleda teda ümbritsevate inimeste tegevuses ning matkida neid igal võimalikul juhul.

2-aastane laps
- hangib ümbrusest aktiivselt infot ning loob selle hankimiseks ise uusi võimalusi
- keskendub lühikeseks ajaks ühele tegevusele
- tunneb huvi raamatute vastu ja mõistab lihtsaid jutukesi
- omandab uusi seoseid käelise tegevuse kaudu
- kasutab omandatud teadmisi ,seoseid ja tegevusi sarnastes ülesannetes ja olukordades
- reageerib sõltuvalt situatsioonist ja ümbritsevate inimeste käitumisest
- sööb, joob ja riietub lahti valdavalt iseseisvalt
- mõistab selgelt väljendatud keeldu „Ei tohi!” , „Ära tee!” jne
- toetub võõrastega suheldes ja enesekindluse saavutamiseks tuttavale täiskasvanule 
- väljendab lihtsaid emotsioone 
- teadvustab ennast, proovib ennast maksma panna ning oskab keelduda ja ei öelda
- üritab aru saada teiste inimeste seisukohtadest, kuid tema tajud on enesekesksed
- teab oma ees – ja perekonnanime ja elementaarseid viisakusreegleid
- tunneb huvi teiste laste vastu
- matkib täiskasvanu tegevusi
- mängib teiste lastega lihtsamaid olukordi
- jäljendab mängus ümbritsevate inimeste tegevusi
- tegevus muutub sihikindlaks