Oluline info

Mida meeles pidada, kui laps tuleb lastehoidu?

- Eelnevalt on soovitatav koos lapsega tulla tutvuma hoiutingimuste ja töötajatega. Sobivaim on toidukordade vaheline aeg 9.00-12.00. Hiljemalt tulekule eelneval päeval palun teavitada tulekust rühmatöötajaid või direktorit.

- KODUKORD -  //files.voog.com/0000/0023/9082/files/TARTU%20LASTEAED%20MEELESPEA%20KODUKORD_HOID-1.pdf

- Hoius tegeletakse eelkõige laste sotsiaalsete oskuste, enesekohaste oskuste ning mänguoskuste kujundamisega.
- Lapsehoiu töö on planeeritud õppeaasta kaupa (õppeaasta kestab 1. septembrist järgmise aasta 31. augustini)


Päevakava lastehoius

Meelespea lapsehoiu päevakava: //files.voog.com/0000/0023/9082/files/P%C3%A4evakava%20_hoid.pdf

Lapse päev lastehoius toimub planeeritud päevakava alusel. Eeldatakse, et vanemad arvestavad sellega lapse toomisel ja viimisel.

Lapsi toitlustatakse kolm korda päevas (hommikusöök, lõunasöök, õhtuoode).

Iga laps saab korra nädalas võtta osa liikumis- ja muusikategevustest, mille viib läbi lasteaia liikumis- või muusikaõpetaja.

Laste päevakavasse kuulub mänguaeg, õues viibimise aeg ja lõunane puhkeaeg.

Lapsehoid tagab lastele puhtad käterätikud ja voodipesu. Vajalikud mähkmed tuleb tuua vanemal.


Lapsehoiuteenuse kasutamise tasud

Lapsehoiuteenuse kasutamine on tasuline. Lasteaia kohatasu ühes kuus ühele lapsele on alates 01.01.2023 81 eurot, lisandub toitlustustasu.

http://www.tartu.ee/et/tartu-linna-munitsipaallasteaiad#lapsevanema-kulud 

Kuutasu tuleb maksta täisulatuses sõltumata sellest, kui palju teenust tegelikult kasutati. Lapsehoiuteenuse eest makstav tasu on koolituskulu, mida saab tuludeklaratsiooni esitamisel maksustatavast tulust maha arvata.

Toitlustamise eest makstakse tegelike toidukordade arvu järgi, eeldusel, et vanem on õigel ajal lapse puudumisest teada andnud. Kui laps puudub, tuleb lastehoidu sellest teavitada hiljemalt toitlustamisele eelneva tööpäeva kella 15.00ks telefoni teel või e-kirjaga. Kui vanem ei teavita lapse puudumisest õigel ajal, tuleb  puudutud päeva eest tasuda täishind.

Kui laps puudub mitu päeva, peab vanem lapse lastehoidu toomisest teavitama eelmisel päeval. 

Eeldatakse, et laps osaleb kõigil kolmel toidukorral. Kui vanem soovib, võib ta loobuda ühest või mitmest toidukorrast (nt hommikusöögist) kirjaliku avalduse alusel. Avaldus tuleb esitada vähemalt nädal aega enne muudatust.

Lapsehoiuteenuse tasu maksab vanem jooksva kuu eest ja toidukulu eelmise kuu tegelike toidukordade alusel. Arve esitatakse vanemale 15. kuupäevaks ja see tuleb tasuda 20. kuupäevaks.